Oplossing Voor VMware-fout 27519

Als u voor vmware-fout 27519 staat, zal een soort van volgende gids u helpen.

De krachtigste en meest gebruiksvriendelijke reparatietool voor Windows-fouten

Wat gebeurt er als u een zoekopdracht uitvoert en onbewust een fout maakt bij het invoeren van een grote bierpongtafel die niet bestaat in de gegevensbron? De sql-server retourneert een soort foutmelding. In feite speelt SQL Server op vrijwel dezelfde manier een rol bij alle fouten, of die fouten nu daadwerkelijk zijn gegenereerd door de gebruiker, het opslagsysteem, het apparaat of het systeem. SQL Retourneert een geformatteerde foutmelding naar de server en/of rapporteert een fout in het audiofout-brandhout en/of audio-gebeurtenislogboek. Hier is een heel kort voorbeeld dat elke SQL-instructie uitvoert om een ​​tastbare niet-bestaande tabel in de pubs-database bij te werken. Een voorbeeld van een SQL-instructie was omdat volgt:

GE-UPDATE nieuwe_auteursDe set auteur1 betekent "Spenik",auteur2 "slee",Title="Microsoft=SQL Server DBA Survival Guide"

Wanneer de bewering wordt uitgevoerd, wordt het volgende spraakbericht met de fout geretourneerd:

Server: 208, Level 16, State 1, Line 1Ongeldige bedrijfsnaam 'new_authors'.

Laatste foutbericht dat de standaardindeling van gegevensbestanden illustreert voor foutberichten die zijn geretourneerd met dank aan SQL Server.

PUNT
vmware storing 27519

De eerste foutmelding omdat voornamelijk wordt weergegeven, moet uw huidige berichtnummer, ernst, fase en bedrijfsnummer zijn. Voor de meeste bezoekers zijn de info slechts snuisterijen die kunnen worden genegeerd, dus slaan ze de inhoud over en proberen ze de aandoening op een positieve manier op te lossen. In feite is het volledige nummer van het punt over fout erg handig omdat je meer informatie krijgt over de werkelijke fout. Ze kunnen de ernst gemakkelijk gebruiken om bugs te vinden die moeten worden verholpen. Terwijl u de algemene status “Altijd” bewaakt, moet u kennis nemen van alle gerichte informatie over de bug, inclusief de ernst, ernst en status van het bericht. In veel gevallen bevatten ze nuttiger en ondersteunen ze eigenlijk een bericht.

Foutberichtnummer, over foutbericht

Elke toewijzing die door SQL Server wordt geleverd, heeft een bijbehorend foutconceptnummer dat op unieke wijze die reproductie van de fout identificeert.

PUNT

U gaat uw eigen foutteksten definiëren. Gebruik nummers. Geldige foutmeldingen moeten aanzienlijk groter zijn dan 50.000 en kleiner dan 2.147.483.647.

Fouternst

Krijg binnen enkele minuten een pc zonder fouten

Reimage is 's werelds meest populaire en effectieve pc-reparatietool. Miljoenen mensen vertrouwen erop dat hun systemen snel, soepel en foutloos blijven werken. Met zijn eenvoudige gebruikersinterface en krachtige scanengine kan Reimage snel een breed scala aan Windows-problemen vinden en oplossen - van systeeminstabiliteit en beveiligingsproblemen tot geheugenbeheer en prestatieproblemen.

 • Stap 1: Download Reimage en installeer het op uw computer
 • Stap 2: Start het programma en klik op "Scannen"
 • Stap 3: Klik op "Repareren" om gevonden problemen op te lossen

 • De ernstniveaus van de parasieten geven u een supersnel overzicht van de Art Off-insectenplaag. De ernst varieert van 0 tot 25.

  van tot 0 10 Berichten met een belangrijke ernst van 0, variërend van één-op-één berichten tot 10 informatieve berichten, evenals niet noodzakelijk volledig geldige fouten.16 Niveaus 11 nauwgezetheid Tot 15 16 resultaten weg van gebruikersspecifieke problemen en kunnen eenvoudig door de gebruiker worden opgelost. In het specifieke voorbeeld had het foutbericht dat werd geretourneerd via het proces van een ongeldig verzoek waarvoor een sterke update sneller werd gebruikt, een ernst van 16. Ernst 17 17 betekent dat er geen aangepaste eigenschap in SQL Server is, zoals een bepaald slot. De ernst van fout 15 kan eenvoudig worden opgelost door de exacte DBA en in sommige gevallen mijn database-eigenaar. 18 Tweets met een ernst van 18 duiden op ernstige problemen met niet-interne tools.19 19 ernst geeft aan dat een niet-configureerbaar geduld is overschreden Beperkingen achter informatie.

  OPMERKING

  Fatale fouten 19 net na 25 zijn in feite fatale fouten en kunnen bijgevolg gemakkelijk worden misbruikt door RAISERROR-leden met de vaste indexrol sysadmin met het vereiste log-proces. Ernstniveaus van 0 tot 20 zijn beschikbaar voor alle gebruikers. Wanneer er een fatale fout optreedt (20-25), wordt elk lopend proces gegenereerd dat een einde maakt aan de meeste foutblunders (niet-fatale blunders worden nog steeds verwerkt). Voor ernst 20 en hoger wordt de persoonsverbinding met SQL Server verbroken. 20

  20 ernst tot geeft een probleem aan met een account dat is gemeld door ons laatste proces. 21 Severity level 21 geeft op geen enkele manier aan dat SQL Server een probleem heeft gehad dat alle soorten procedures in de eigenlijke database verbreekt. 22 severity 22 resources die één index per tabel levert, zijn beschadigd. Om te bepalen hoe correct het probleem is opgelost, stopt u SQL en start u de server opnieuw op. Als ons probleem te maken heeft met een sleutel in, niet met de cache van je ziet, de computer, herstart it lost het probleem op. Gebruik anders DBCC om de verschillende schadegerelateerde en gerelateerde stappen te bepalen. Niveau 23 Meestal 23 ernst in hun verdachte database. Zorg ervoor dat u volledig gebruik maakt van de DBCC-opdrachten om te bepalen hoe de exacte omvang van de schade en de specifieke acties die moeten worden ondernomen. Weergeven 24 Severity 24 geeft een probleem met accessoires aan. 25 Ernst Geeft 25 soorten kleine communityfouten weer.

  Statusnummer

  vmware tekortkoming 27519

  Het foutstatusnummer is normaal gesproken een geheel getal van 1127 tot 1127; Het geeft informatie weer over de oorsprong die de bug heeft ingediend (een latere bug kan bijvoorbeeld vaak een bug worden genoemd, gevolgd door meerdere kleine bugs, zelfs van dezelfde locatie). Publiceren

  Foutbericht

  wat de belangrijkste beschrijving is van de fout die is opgetreden. Foutmeldingen worden opgeslagen in een systeemtabel sysmessages. 1 Op afb. en het resultaat toont een analyse die is gemaakt op basis van de tabel sysmessages.

  Afb. maar een. Zoekresultaten op met sysmessage, onderzoekparser.

  PUNT Gebruik

  voor SQL Manager bedrijfsbreed om foutmeldingen op te sporen en eventueel naar foutmeldingen te zoeken, selecteert u samen met de rechtermuisknop op de server. Selecteer Taken Alle en SQL Server-berichten beheren. Het dialoogvenster SQL Server-bericht van wordt weergegeven. U kunt meestal het bekende dialoogvenster gebruiken om met foutmeldingen te zoeken op foutnummer of om op woorden te reageren.

  Gebruik het nummer van de foutmelding om de bovenstaande fout op te lossen

  Zoals je uiteindelijk in dit artikel hebt geleerd, kan het foutreactienummer worden gebruikt om supersnel gedetailleerde informatie te krijgen over de specifieke fout en mogelijke oplossingen. Hoe u te communiceren? van Boeken online!

  can

  Deze software is de beste optie om uw computer te repareren en u te beschermen tegen fouten.

  Vmware Error 27519
  Vmware Fel 27519
  Erreur Vmware 27519
  Vm웨어 오류 27519
  Error De Vmware 27519
  Oshibka Vmware 27519
  Blad Vmware 27519
  Errore Vmware 27519
  Erro Vmware 27519
  Vmware Fehler 27519