Popraw prezentację swojej aplikacji korporacyjnej, koordynując serwlety i strony JSP