Felsökningstips För Nagios Team Error Service Check

Här är några praktiska steg som hjälper dig att lösa det mesta av problemet med Nagios feltjänstkontroll-team.

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

############################################# # #############################
# COMMANDS.CFG – KOMMANDOEXEMPEL FÖR NAGIOS 4.1.1 DEFINITIONER < br > #
#
# ANMÄRKNINGAR. Den här konfigurationsfilen innehåller flera exempel på handtagsdefinitioner
# som hänvisas till i intervall, tjänst och kontaktdefinitioner.
#
# Lagra inte krav i en separat fil på första nivån av andra
# elementdefinitioner. Detta är bara hänförligt till att det är lättare att förstå< br># . EXEMPEL
# #
######################################### ##### # ## ##########################

# #### ###### ### ### ################################ ########### # nummer ##### ########## #############

#
# NOTIFICATION KOMMANDO
#
# Här kan kanske finnas några exempel på varningskommandon. Du kan eller kanske inte startar en individs system
# oförändrat. Till exempel, vissa alternativ kommer absolut inte att
# Du kommer att använda “/usr/bin/mailx” till fullo istället för “/usr/bin/mail” i de följande kommandon.
#
## #### # # ## ######################################## #### nummer # ## #####################

# “Meddela värd eller värdinna via e-post” har en definition

definiera ledarskap /bin/mail -s “** $NOTIFICATIONTYPE$ Varningsintervall: $HOSTNAME$ kommer att vara $HOSTSTATE$ **” $CONTACTEMAIL$

# ‘notify -service-by – email ‘ avgiftsdefinition

definiera kommandot /bin/mail -s “** $NOTIFICATIONTYPE$ Service Alert: $HOSTALIAS$/$SERVICEDESC$ är $SERVICESTATE$ **” $CONTACTEMAIL$

### # # ################ ################################ ################# ##########

#
# VÄRDSKONTROLLEXEMPEL
#
############################ nummer # # ######################################## ## # # Det här kommandot kontrollerar om värden lever helt enkelt och pingar den

# Verifiering måste gå igenom 100 % paketförlust eller kanske 5 sekunders tur och retur (5000 ms)
# Medium ansträngning för att generera ett farligt fel.
# Notera. Fem ICMP-ekoboxar installerade (specificeras av ‘-p 5’-argumentet)

# hanteringsdefinition ‘check-host-alive’

definiera kommando
kommandonamn check-host-alive kommandorad $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w 3000.0.80% -c 5000.0.100% -p 5

kommandorad $USER1 $/check_procs -w $ARG1$ -c $ARG2$ -s $ARG3$

# ‘check_local_users’ får definition

define command
command_name check_local_users command_line $USER1$/check_users -l $ARG1$ -c $ARG2$

#definiing kommandot det till ‘check_local_swap’

definiera kommando
kommandonamn check_local_swap kommandorad $USER1$/check_swap -m $ARG1$ -c $ARG2$

# kommandopersonifiering ‘check_local_mrtgtraf’

definiera kommando
kommandonamn check_local_mrtgtraf
kommandorad $USER1$/check_mrtgtraf -F $ARG1$ -a $ARG2$ -w $ARG3$ -c $ARG4$ -e $ARG5$
OBS: < p>############################################## # ### ###########################################

# Kraven som används efter ‘check_…’ är för att administrera byrån på
# smallx och online-datorhjälpvärdar.
######### # # ### # #### ###################### ############### # ### ### ##### #########

# Kommandoradsdefinition ‘check_ftp’

define command
command_name check_ftp
command_line $USER1$/check_ftp -H $ARG1$
$hostaddress$

# ‘check_hpjd ‘ define command

definiera kommando
kommandonamn check_hpjd
kommandorad $USER1$/check_hpjd -H $ARG1$
$hostaddress$

# ‘check_snmp ‘ klassificera kommando

define command
command_name check_snmp
command_line $USER1$/check_snmp -H $ARG1$
$hostaddress$

Få PC felfri på några minuter

Reimage är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar Reimage snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • # ‘check_http haya define command

  definiera kommando
  kommandonamn check_http
  kommandorad $USER1$/check_http -I $ARG1$
  $hostaddress$
  felprogramkontrollkommando nagios

  # ‘check_ssh woul kommandoordsdefinition

  definiera kommando
  kommandonamn check_ssh
  kommandorad $USER1$/check_ssh $ARG1$ $HOSTADDRESS$

  # ‘check_dhcp’-faktura för Define

  Kommandodefinition
  Kommandonamn, check_dhcp
  Kommandorad â money User1 $ / check_dhcp arg1 $

  # Kommandoklassificering ‘check_ping’

  set kommando
  kommandonamn check_ping
  kommandorad $USER1$/check_ping -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -de skulle $ARG2$ -p 5


  # ‘ check_pop ‘ få orddefinition

  define command
  command_name check_pop
  command_line $USER1$/check_pop -H $ARG1$
  $hostaddress$

  # ‘check_imap ‘Descriptor definition

  define command
  command_name check_imap
  command_line $USER1$/check_imap -H $ARG1$
  $hostaddress$

  # ‘check_smtp ett definiera kommando

  define command
  command_name check_smtp
  command_line $USER1$/check_smtp -H $ARG1$
  $hostaddress$

  # ‘check_tcp ‘ define command

  definiera kommando
  kommandonamn check_tcp kommandorad $USER1$/check_tcp -H $HOSTADDRESS$ -delaware $ARG1$ $ARG2$

  # ‘check_udp’ influensdefinition

  definiera kommando
  kommandonamn check_udp kommandorad $USER1$/check_udp -H $HOSTADDRESS$ -p $ARG1$ $ARG2$

  feltjänstkontrollinstruktioner nagios

  # ‘check_nt’ hämta definition

  set kommando{
  kommandonamn check_nt
  kommandorad $USER1$/check_nt -H $HOSTADDRESS$ -p 12489 -w $ARG1$ $ARG2$

  # ######### nummer ################################################ # # ##################

  #
  # EXEMPEL PÅ PRESTANDATAKOMMANDO
  #
  # Följande är exempel på prestationsdatakoder som kan användas mer för att generera prestandadata
  # hela vägen genom två informationsblock (ett för har, en annan för tjänster). Om du
  # organiserar för att bara skriva prestandadata för att hjälpa dig till en absolut fil, kan du använda
  # de ytterligare parametrarna host_perfdata_file service_perfdata_file som visas i en mycket viktig konfigurationsfil.
  #
  # ## #### ### ######################################### ## nummer # ### ###################

  # Definition av ‘process-host-perfdata’

  definiera kommandokommando
  kommandonamn process-host-perfdata kommandosträng /usr/bin/printf “%b” “$LASTHOSTCHECK$t$HOSTNAME$t $HOSTSTATE$t$HOSTATTEMPT$t$HOSTSTATETYPE $ t$HOSTEXECUTIONTIME$t$HOSTOUTPUT$t$HOSTPERFDATA$n” >> /usr/local/nagios/var/host-perfdata.out

  # define kommando ‘process-service -perfdata’

  set kommando{
  command_name process-service-perfdata
  command_line /usr/bin/printf “%b” “$LASTSERVICECHECK$t$HOSTNAME$t $SERVICEDESC$t$SERVICESTATE$ t $SERVICEATTEMPT$t$SERVICEESTATETYPE$t$SERVICEEXECUTIONTIME$t$SERVICELATENCY$t$SERVICEOUTPUT$t$SERVICEPERFDATA$n” >> /usr/local/nagios/var/service-perfdata.out

  Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

  Error Service Check Command Nagios
  Fehler Dienstprufungsbefehl Nagios
  Commande De Verification Du Service D Erreur Nagios
  Comando De Verificacao De Servico De Erro Nagios
  오류 서비스 검사 명령 Nagios
  Fout Service Check Commando Nagios
  Comando De Verificacion De Servicio De Error Nagios
  Komanda Proverki Sluzhby Oshibok Nagios
  Comando Di Controllo Del Servizio Di Errore Nagios
  Polecenie Sprawdzania Obslugi Bledow Nagios