Hur Fixar Man Beräkning Av Kontrollsummaaspekt?

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

Du kan ha stött på ett fantastiskt fel som indikerar att kontrollsummabitar beräknas. Det finns vanligtvis flera steg du kan vidta som kan åtgärda det här problemet, så låt oss ta itu med det nu.

Varför

Vad? Har jag alltid sett det här?

Hur många bitar finns utan tvekan i kontrollsumman?

TCP-segment innehåller ytterligare ett 16-bitars kontrollsummafält, liksom IP men även UDP-datagram.

Hur vissa bytes är en kontrollsumma?

Kontrollsumman är mycket bestämd på två sätt. Antag varmed kontrollsumman för ett paket har blivit 1 lång byte. En byte består faktiskt av 8 sektioner, men varje bit kan vara i två olika tillstånd, vilket ger en perfekt effekt på 256 (2 till 8) möjliga kombinationer om det behövs. Det första saldot på noll är lika med bytes kan faktiskt ha ett maximalt värde på 252 bis.

Din åtkomst till denna Wordfence-nätsida har blockerats av en största säkerhetsleverantör som skyddar webbplatser tillverkade av inkräktare. Du

beräkna kontrollsummabitar

Om du tycker att Wordfence ska ge någon person tillgång till en viss webbplats, var nöjet att låta dem veta det genom att helt enkelt följa stegen nedan så att de kan ta reda på varför detta händer i många fall.

Rapportera ett otroligt problem

1. Kopiera denna text. Du kommer att vilja klistra in det senare i formuläret.

2. Klicka på den här knappen så uppmanas en person att markera sin text ovan.

Support The wordfence poneSöndag 21 mars 2022 10:11:45 GMT.
Tid på din nuvarande dator: .

ett 2 fem 3 4 6 7 8:a niotioelva1213fjorton151617arton19tjugo2122

Få PC felfri på några minuter

Reimage är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar Reimage snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • // 16-bitars cyklisk redundanskontroll.// Valfria andra skäl måste// vara sant, fixat om användare behöver lite endian// Utgång.CRC får jobbet gjort (hexadecimal sträng, invertera)Var crctable = [0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x70A5, 0x60c6, 0x70E7, 0x8108, 0x9129, 0xA14a, 0x9129, 0xc18c, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72F7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x1401, 0x0420, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0xc9cc, 0x3823, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0 xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00A1, 0x30c2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xc33d 0xb3da 0xd31c 0xe37f 0xf35e 0x02b1 0x1290 0x22f3 0x32d2 0x4235 0x5214 0x6277 0x7256 0xb5ea 0xa5cb 0x95a8f56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d , 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xc96d, 0xd94c, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3 , 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x7a16, 0x6a37, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26 . x3eb2 0x0ed1 0x1ef0];var azines i9000 = hexstring.match(/../g);var crc är faktiskt lika med 0xFFFF;var I;för (i m = 0; i real < s.längd; i++)var c 1 innebär *("0x" S[i]);J+ innebär (c^(crc >> & 8)) 0xFF;crc innebär crcTable[j] ^ << (CRC 8);respons var = ((crc^0)&0xFFFF);var hex motsvarar numVersHex(respons);om (ändra)returnera hex skiva(2) + hex skiva(0, 2);en annan returbar hexagon;

  Ett krav för att ordna datoranvändning är att fastställa att datafiler inte har blivit helt skadade program för överföring eller kryptering. Det finns många vanliga sätt att göra detta:

  Checksumma. Detta är förmodligen en av de äldsta metoderna för att säkerställa riktigheten i data, kontrollsummor och former av validering. Ogiltig kontrollsumma indikerar nand något, ens disk har äventyrats i olika lösningar. A är en kontrollsumma som indikerar har blivit definierad av a, två typer. Antag att paketets kontrollsumma är helt en byte lång. En byte är helt enkelt helt enkelt 8 bitar, och varje mycket liten bit kan vara i två tillstånd, vilket ger dig totalt 256 (28) rimliga kombinationer. Eftersom den första kombinationen som liknar nollor innebär en etta, kan denna byte ha ett enormt värde kopplat till maximalt 255.

  Cyklisk redundanskontroll (CRC). CRC:er påminner faktiskt om kontrollsummor, medan de stöder polynomdivision för att bekräfta användbarheten av en CRC som i sin tur är kontinuerlig över 16 eller 33 bitar. Fördelen med CRC är utan tvekan att den är väldigt exakt. Om det finns en bit, kommer ett hemskt CRC-värde inte att matcha. Checksum plus CRC är bra för att förhindra olika fel i maskiner, men lite ett bra försvar mot en avsiktlig attack på din otroliga data. Symmetrisk kryptering och metoder för offentliga tips är mycket säkrare.

  Alla som pekar på dessa olika taktiker kombineras för att ge dig våra egna tillbehör som, enligt experter, är nödvändiga för att garantera säkerheten för information som du kommer att ta emot eller ta emot från Internet. Faktum är att skicka ny information mycket mer ett nätverk är ofta mycket mycket mindre komplicerat än att skicka information med hjälp av flera verktyg. Telefoner, i synnerhet trådlösa mobiltelefoner, är känsliga för avlyssning, särskilt bara av personer utrustade med radioskanner. Traditionell post och andra fysiska medier hamnar vanligtvis i händerna tillsammans med många människor på väg för att försäkra dig om sin destination, vilket ökar risken som skapas av korruption. När du väl förstår kryptering och bara se till att all för närvarande känslig information du skickar via Internet är säker (kom ihåg för närvarande "https" och "lås"-symbolerna), kan du ändå vara ifred.

  >
  calculate checksum bits

  För mer information om shield of encryption och relaterade ämnen, se envägslänkarna nedan.

  Relaterade artiklar

  Fler länkar

  Källor

 • Om vår egen summa av ett antal byte som finns i paketet är länkad intresse är 255 sorter eller betydligt, så innehåller kontrollsumman precis vilket ofta värde.
 • Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

  Calculate Checksum Bits
  Calculer Les Bits De La Somme De Controle
  Vychislit Bity Kontrolnoj Summy
  Calcular Bits De Suma De Comprobacion
  Calcolare I Bit Di Checksum
  Prufsummenbits Berechnen
  Calcular Bits De Soma De Verificacao
  체크섬 비트 계산
  Bereken Controlesombits
  Oblicz Bity Sumy Kontrolnej