Steg Tid För Fix Rundll32.exe Printui.dll Printuientry /sr

Ibland visar din egen personliga dator felstilen rundll32.exe printui.dll: printuientry /sr. Det kan möjligen finnas flera orsaker till allt detta problem.

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

Vår. dll är en exe-katalog som innehåller funktioner som används av dialogrutor för skrivarinställningar. Allt som hör till dessa funktioner kan också kontaktas från ett skript eller den tolererbara kommandoradens batchfil, eller så kan dessa personer köras interaktivt från ofta kommandoanledningen i slutet.

Vad är Printui EXE?

Printui.exe använder tillägget .exe-fil, vilket förmodligen mer exakt känns igen som den faktiska filen för revidering av utskriftsinställningar. Han är definitivt klassificerad på grund av en Win32 EXE (körbar applikation) fil skapad av Microsoft för Microsoft® Windows® operativsystem. Printui.exe kan välja att hittas i Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8.

Jag lägger in skrivarens manuella inställningar i en .dat-fil i det här kommandot:

RUNDL32 PRINTUI./Ss dll,printuientry /n "SATO CG408" /a "c:INIsmall-tag.dat

Hur fixar jag Printui DLL-fel?

Fixa PRINTUI.Ladda ner PRINTUI.Spara PRINTUI-filen.Kör en persons systemfilsgranskare för att reparera PRINTUI.Skanna din dator efter skadlig programvara.

Jag testar sedan för att återställa skrivarkonfigurationen som finns i VB. Med detta köp (med framgångsrikt slutförande av mina ini-värden).

Call Shell("RUNDL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /Sr /n & " """& ins My.LabelPrinter & """" & /a inch & """" & My.MediumTag & " """)

Hur applicerar jag en skrivare på en DLL-fil?

Kommandot rundll32 printui.dll, PrintUIEntry är relativt enkelt att utföra grundläggande utskriftsfunktioner och stöds fullt ut av Microsoft. En av många DLL-filer som många laddas är printui.dll. För mer information om sätt att lägga till utrustning utan mänsklig inblandning, se din länk.

Jag får följande felmeddelande: Åtgärden kunde inte utföras med (fel 0x0000000c).

rundll32.exe printui.dll printuientry /sr

Det fungerar på min dev-maskin, men när jag installerar verktyget på klientdatorn får jag ett fel av någon anledning. Idéer?

Hur gör jag för att öppna skrivaregenskaper i CMD?

PowerShell -Command Add-PrinterPort -Namn “D:MyTestPrinter.txt”rundll32 utskrifter. dll,PrintUIEntry /if /b “MyTestPrinter” /r “D:MyTestPrinter.txt” /m “Allmänt/Oformaterad text”

Vi försöker standardisera vår screentryckmiljö för att hjälpa konsekventa inställningar över olika utskriftslistor. För att göra detta vill vi på marknaden skapa en mycket specifik inställningsfil manuellt för varje enhetsmodell så vem som verkar de kan rekommenderas för snart att distribuera nya Windows-skrivarservrar i kombination med köer med standardiserade inställningar.Vi använde

Rundll32.exe PrintUI.dll,PrintUIEntry /Ss /n 

att /a skapa konfigurationsfiler utan fel. Men nu när jag faktiskt försöker använda dem är det säkert att återställa inställningarna på en annan värd med

rundll32.exe printui.dll printuientry /sr

Rundll32.exe PrintUI.dll,PrintUIEntry /n /sr /a 

Jag fick felet “Åtgärden kommer sannolikt inte nödvändigtvis att slutföras (Fel 0x0000000c)”. Detta liknar vår egen Windows-felkod: ERROR_INVALID_ACCESS, även om det lätt kan vara vilken röd sill som helst.

De två företag jag använder med Windows råkar vara Server 2008 R2 RTM och som ett resultat styr båda mina nuvarande köer till samma skrivare med vår egen bil installerad. UAC är oförmögen på många maskiner, och för distinkt kör jag administratör.

Hur kör man rundll32 DLL-filer i Windows 10?

Det finns deras kompletta lista med avseende på Rundll32-kommandon som körs relaterade till Windows 10. Du kan köra dem runt på kommandoraden eller sätta dem i dialogrutan Kör (Win+R). rundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry/? Sätt dina datorsystem i vilo- eller viloläge.

Kan köpare föreslå hur man löser detta riktade problem? Om inte, vilka metoder har många människor möjlighet att använda för att säkerställa att vanliga utskriftsinställningar på enhetsnivå har hundratals i utskriftsköer?

läser in×Ursäkta att jag stör digUppdateringläser inÄ—Ursäkta att jag avbryterUppdatering

Användning: här i rundll32 printui.dll, PrintUIEntry [alternativ] [@commandfile]  /a[fil] binärt namn  /b[namn] Skrivarbasnamn  /c[namn] UNC-datornamn om all rörelse utförs på en individuell fjärråterställningsdator  /dl Ta bort skrivare i centrum  /dn Ta bort nätverksskrivaranslutningen  /dd Ta bort inkjet-drivrutinen  /e Visa utskriftsinställningar  /f[fil] en annan .inf-fil och/eller utdatafil  /F[fil] Platsen för .inf-filen framåt som .inf-filen angav eftersom /f-alternativet kan bero.  /ga lägger till internetåtkomst med hjälp av en datorskrivare (anslutningen är vanligtvis distribuerad, vilket hjälper användaren att ansluta)  /ge enum under tiden för manuell anslutning till en datorskrivare  /gd tar bort per-system skrivare manuella anslutningar (anslutningen tas bort lite mer när användaren eldar in)  /h[arch] Drivrutinsramverk bland följande: x86, x64, potentiellt Itanium.  /ia Installera opeinf-skrivarratorer med fil  /id Anslut skrivardrivrutinen med guiden Lägg till skrivarvagn  /if Installera Lazer Printer INF med fil  /ii Använd skrivaren genom att ha skrivarhjälp med .inf-fil  /il Installera en skrivare med guiden Lägg till bläckstråleskrivare  /im Ställ in enhet med guiden Lägg till skrivare, ignorera skrivare med pris på sociala medier  /sv Låna nätverkssystemets skrivaranslutning  /ip Konfigurera en skrivare med hjälp av guiden för nätverksskrivare  /j[leverantör] Visar namnet på långivaren  /k Skriv ut en kolla fläktsida till den angivna skrivaren, kan inte visa sig användas med kommandot när du inkluderar en fantastisk skrivare.  /l[sökväg] Källsökväg för utskriftssatser  /m[modell] Skrivarförarens bilnamn  /n[namn] bläcknamn  /o Visa utskriftskö  /p Egenskaper för händelseskrivare  /q Tyst läge, visa inte längre felmeddelanden  /r[port] bläckstråleskrivarens namn  /s Visar datoregenskaper på Internet  /Ss Spara skrivarinställningar för en fil  /Sr Återställ skrivarinställningar från valfri fil  Spara eller återställ parameteralternativ för fprint kabelbox fördröjningar för att placera varje slutet av kommandot:2 PRINTER_INFO_27 PRINTER_INFO_7c färgprofilr skrivardatasäkerhetsbeskrivningg Allmänt utvecklingssättm Minimiinställningaru Användarutvecklingsläger lösa stilkonflikterf-kraft namnp lösa porti Förarens varumärkeskonflikt  /u Använd en nuvarande skrivardrivrutin om en redan är installerad i ditt garage  /t[#] blogg med index noll för att starta  /v[version] Bilförarversion, en med det viktigaste, "Typ två eller tre - kärnläge" och "Skriv ett par - användarläge".  /w Frågar målanvändaren om en person om den angivna drivrutinen inte någonsin hittas i inf.  /y Ställ in skrivare som ny efterskottsskrivare  /Xg Få typografiinställningar  /Xs Ställ in alternativ för bläckstråleskrivare  /z kan inte automatiskt inventera den här skrivaren  /Y utför inte automatiskt skapa en skrivares namn  /K ändrar /h om du vill acceptera 2, 3, 4 som endast x86, x64 eller Itanium (respektive), och helt enkelt /v för att acceptera 3 med avseende på "Typ 6 - Användarläge".  /Z Ware Den här skrivaren kan skapas helt med alternativet /if  /? Hjälp denna värdefulla budskap  @[fil] Kommandoradsinläggsfil  /Mw[meddelande] Visa denna serie av varningar innan du kör ett specifikt kommando  /Mq[meddelande] Visar ett faktiskt bekräftelsemeddelande innan det faktiska kommandot utförs  /W[flaggor] ställer in flaggor utöver switchar för mina hjälpare (för APW och APDW)r Designa alla guider så att de kan startas om på grund av vilken sista sida som helst.  /G[flaggor] visar sig vara globala flaggor och switcharw Ta bort Trucker Alerts UI (supertyst läge)  /R gör att den valda drivrutinen hjälper dig att ersätta just denna befintliga drivrutinExempel:  Kör webbegenskaper:rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /t1 /s /cmaskin  Starta skrivarintervall:rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /nmaskinskrivare /p Kör guiden Lägg till skrivare lokalt:rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /il  Kör guiden Lägg till skrivare på maskin:rundll32 printui.dll, PrintUIEntry /im /cmaskin  Kövy:rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /o /nmaskinskrivare

Få PC felfri på några minuter

Reimage är världens mest populära och effektiva PC-reparationsverktyg. Det litar på miljontals människor för att hålla sina system igång snabbt, smidigt och felfritt. Med sitt enkla användargränssnitt och kraftfulla skanningsmotor hittar och fixar Reimage snabbt ett brett utbud av Windows-problem – från systeminstabilitet och säkerhetsproblem till minneshantering och prestandaflaskhalsar.

 • Steg 1: Ladda ner Reimage och installera den på din dator
 • Steg 2: Starta programmet och klicka på "Skanna"
 • Steg 3: Klicka på "Reparera" för att åtgärda eventuella problem som upptäcks

 • Denna programvara är det bästa alternativet för att fixa din dator och skydda dig från fel.

  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Printuientry Sr
  Rundll32 Exe Printui Dll Druckuieintrag Sr