Tips För Att Beräkna Relativ Felprocent

Det mest kraftfulla och lättanvända reparationsverktyget för Windows-fel

Du kan gå igenom ett fel som anger hur vårt eget procentuella fel beräknas. Tja, det finns flera sätt att hantera detta problem, och vi kommer att kommunicera om dem inom kort.För att beräkna dessa relativa fel, ta den uppmätta kostnaden gånger det aktuella värdet och försök sedan dela summan med den exakta relevansen för att få det relativa felet. Vi kan sedan multiplicera detta enligt 100% för att få felprocenten.

Fel är skillnaden mellan utan tvekan det beräknade värdet och den faktiska respekten. Det signifikanta felet i detta antal kan beräknas med hjälp av den relaterade felmetoden. Mätfel kompenseras av undvikbara fel i dimensionsanordningen och mitt mänskliga ögas begränsningar. Fel finns i alla storlekar, och i vissa fall måste individer avgöra om felet i vår mätning är så stort att experter hävdar att mätningen tyvärr blir oanvändbar. Ju mindre felet är, desto närmare det faktiska värdet. Låt USA utforska systerfelsformeln med lösta exempel medan följande avsnitt.

Vad är den relativa felformeln?

hur du säkerställer att du beräknar relativa procentuella fel

Felcitatet berättar hur dessa förutsägbara fel påverkar resultaten av de specifika testerna. Det absoluta värdet kan ofta benämna det sanna värdet, det exakta teoretiska värdet. Oftast uttrycks procentandelen för fel som ett för högt värde. Det absoluta värdet som är associerat med felet divideras med detta offentliga värde och uttrycks som en större procentandel. Formel för att bestämma procentandelen av ett relativt fel:

hur det skulle beräkna relativa procentuella fel

Relativ felfrekvens = (left | dfractext Uppskattat exakt värde – Värdetext Sant värdehöger | gånger 100)

Exempel på relativ felformel

Exempel 1. John mätte sin längd och valde dessutom 5 fot. Men efter att noggrant mäta sin längd en andra ansträngning, fann han att det faktiska avståndet från marken var 4,5 fot. Vilket delfel gjorde John när du beräknade den första lösningen? med hur den väsentliga felformeln.

 • Steg 1. Subtrahera ett verkligt värde som liknar andra för att få det felaktiga direkta värdet.
  Fel = (left | 4.5-5 right |=0. Dela 5)
 • Steg 2. Faktiskt fel i form av verkligt värde.
  (dfrac0.54.5=0.1111hspace1cmtext (för att tänka på decimaler))
 • Steg 3. Multiplicera detta svar med 100 med hjälp av symbolen % för att hjälpa dig att uttrycka svaret som en bra procentandel.
  (0,111×100 = 11,2: Harry 11 %)
 • När åtgärder ska sluta med böter för trafikförseelser som hänför sig till att polisen tvingat sig igenom en 60-kilometerszon i en pålitlig hastighet av 110 km/h. John uppgav att hans hastighetsmätare visade 60 miles per timme, inte 70. Vad kunde Harry ange som ett procentuellt fel? Lös följande med hjälp av lämpligt formelfel.

  Matte kommer inte längre att vara ett svårt ämne, bara nu när du förstår poängen genom visualiseringar med Cuemath.

  How To Calculate Relative Percentage Error
  Como Calcular O Erro Percentual Relativo
  Hoe Relatieve Procentuele Fout Te Berekenen
  Kak Rasschitat Otnositelnuyu Procentnuyu Oshibku
  Como Calcular El Error Porcentual Relativo
  Comment Calculer Le Pourcentage D Erreur Relative
  상대 백분율 오류를 계산하는 방법
  Come Calcolare L Errore Percentuale Relativo
  Jak Obliczyc Wzgledny Blad Procentowy
  Wie Man Den Relativen Prozentualen Fehler Berechnet